Alphacam 2018 R1 - klíčové novinky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrábění

Směry nástrojů – Načtení nebo nastavení výchozího nastavení a načtení nebo uložení dat

Do dialogového okna Směry nástrojů byla přidána čtyři nová tlačítka příkazů:

 • Načíst výchozí.
 • Uložit výchozí.
 • Načíst data.
 • Uložit data.
Nastavení jsou zapamatována během relace Alphacam a vymazána, jakmile se aplikace Alphacam ukončí.

Aktuální nastavení je možné uložit jako 'výchozí', pokud je to potřeba. Pokud dané výchozí nastavení v době prvního zobrazení dialogového okna existuje, bude automaticky načteno.

Jakékoli následující zobrazení dialogového okna zobrazuje naposledy použitá nastavení, která nemusí nutně být výchozími.  K načtení výchozího načtení však je možné použít také tlačítko.

Poznámky:

 • Data se ukládají do složky Licomdat\ToolDirctionData\
 • Soubory mají příponu *.atooldir.

Definice nástrojů – nový styl dialogových oken

V této verzi byl zaveden nový styl dialogových oken pro definici nástrojů včetně obrázků, tipů a odkazů na nápovědu (podobně jako v dřívějších verzích dialogových oken obrábění).

Definice nástroje pro frézu, router, kámen a frézu osy C/Y v soustružení mají nyní nové rozhraní společného dialogového okna k definování nástrojů a jejich držáků.

U nástrojů frézy v soustružení je nyní možné definovat nástroj a držák pomocí pokročilé grafiky nástroje s tělesy.


2D najetí – Záporný úhel nájezdu

Úhel nájezdu u 2D najetí nyní umožňuje záporné hodnoty, aby bylo možné vytvořit nájezd do součásti směrem nahoru.  V předchozí verzi byly úhly omezeny na rozsah 0 až 90. Rozsah platných hodnot je nyní od -90 do 90 bez hodnoty 0.

Výška nájezdu zůstává taková jako předtím; rozdíl mezi úrovní Najetí: Z a řeznou úrovní.  Pokud je zadán záporný úhel, výška se vypočítá, jako kdyby byl úhel nájezdu kladný, vrchol nájezdu však bude na řezné úrovni a dolní část zářezu bude „o výšku“ níže.

Pokud jsou zadány záporné úhly, zobrazí se upozornění.

3D obrábění – Rovnoběžně k válci  – Vylepšená podpora úhlového směru obrábění

Strategie Rovnoběžně k válci byla vylepšena a nabízí uživateli snadnější řízení počátečního a koncového úhlu a směr Po směru/Proti směru.

Počáteční úhel může být menší nebo roven koncovému úhlu a zaškrtávací políčko Po směru nyní dynamicky aktualizuje oblast obrábění na obrazovce, čímž uživateli nabízí zpětnou vazbu o oblasti, která se má obrobit, a počáteční pozici nástroje.

Cykly soustružení – nový styl dialogových oken

V této verzi byly zavedeny nové styly dialogových oken pro cykly soustružení včetně obrázků, tipů a odkazů na nápovědu (podobně jako v dřívějších verzích dialogových oken obrábění).

Nové styly dialogových oken pro následné cykly soustružení:

 • Vybrání průměru a stěny
 • Dokončování
 • Zapichování
 • Závitování
 • Odřezávání
 • Závitování a vnitřní vrtání C- přidány nové cykly

Geometrie

Speciální geometrie – Minimální 3D hranice

Do všech modulů (standardních a vyšších) byl přidán příkaz Minimální 3D hranice, který je dostupný v části Speciální geometrie na pásu karet okna Geometrie.

Příkaz provádí následující úkony:

 • Přijme tělesa, STL a plochy.
 • Vytvoří síť bodů a vypočítá ideální velikost obrobku pro složité orientované 3D součásti.
 • Vytvoří obdélníkovou automatickou Z geometrii s 3D lomenými čarami společně se všemi hranami kvádru.

CAD

CAD – Nástroje úprav geometrie – Zaoblení – Nová možnost – Obrácené zaoblení

Do příkazu tvorby zaoblení byla přidána nová možnost, která umožňuje tvorbu obrácených zaoblení. Tato možnost je podporována u jednotlivého výběru nebo u úplných tvarů. Není možné ji použít, pokud se jedná o zaoblení v dutině. Zaoblení bude přesným převrácením normálního zaoblení.


Skládání

Skládání – Nová podpora použití nejlepší tabule

Skládání má nyní novou důležitou funkci, která umožňuje modulu skládání automaticky použít nejlepší tabule dostupné mezi uživatelsky vybranými tabulemi. Dříve by se tabule použily v pořadí, v jakém byly vybrány, a proto skládání nebylo vždy optimální k použití nejlepší tabule.


Správce automatizace

Správce automatizace – Nová manuální možnost u zarovnání hran součásti

V souborech projektů je nyní dostupné nové tlačítko Použít hranu modelu pro (určení) vektoru zarovnání
. Jakmile na toto tlačítko kliknete, otevře se soubor projektu a budete vyzváni k výběru lineární hrany tělesa:

 • Pokud výkres neobsahuje žádná tělesa, zobrazí se chybová zpráva.
 • Pole CSV Zarovnání vektoru X, Y a Z budou nyní normalizována a zobrazí se prostřednictvím svého nejjednoduššího tvaru namísto skutečných souřadnic.

Správce automatizace – Další podpora speciálních funkcí skládání

Správce automatizace byl vylepšen a rozšířen o další podporu speciálních funkcí u skládání.

Nové funkce jsou následující:

 • Přemostěné skládání.
 • Řezat celou součást najednou.
 • Seskupit každou součást samostatně.
 • Minimalizovat vzory na tabuli.
 • Řezat malé součásti první.
 • Vytvářet pořadí podle součástí.
 • Zabránit skládání u otvorů.
 • Vyjmout skupiny.
 • Opakovat první řádek/sloupec.
 • Potlačit konečné setřídění.
 • Potlačit překreslení.

Podpora kopírování a vložení pomocí zkratek Ctrl+C a Ctrl+V u souborů projektu, projektů a konfigurací

U souborů projektů, projektů a konfigurací bylo implementováno kopírování a vložení pomocí klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V. Jedná se o vylepšení okna Správce automatizace, které je nyní uživatelsky přívětivější a snadno použitelné.

Uživatelé mohou dále odstranit zvýrazněný výběr pomocí klávesy Delete. Vzhledem k tomu, že tuto akci není možné vzít zpět, i nadále se zobrazuje zpráva potvrzení.

Tam, kde je to možné, je podporováno i přejmenování pomocí klávesy F2.


Správce automatizace PLUS

Správce automatizace – Možnost tvorby vztahu mezi nadřazenou a podřazenou součástí

Správce automatizace ve verzi 2018R1 obsahuje funkce definování vztahu mezi nadřazenou a podřazenou součástí. Pohled obsahu na kartě zpracování ve Správci automatizace byl upraven tak, aby ukazoval stromovou strukturu souborů obsažených uvnitř projektu Správce automatizace.

Podřazené součásti (dílčí komponenty) mají podobné vlastnosti jakou soubor projektu; je možné nastavit mapování hladin, vlastnosti materiálu a vlastnosti skládání. Jediný rozdíl je v poli Množství; u dílčí komponenty je určená hodnota množství množstvím na sestavu. Například sestava bloku může mít celkem 4 dílčí komponenty na jeden vyrobený blok.

Správce automatizace umožní přidání složek obsahujících dílčí komponenty do souboru projektu. Při přidávání složky budou přidány všechny kompatibilní typy souborů (soubory výkresů aplikace Alphacam a soubory objemových modelů).


Import CAD

Import CAD – IGES – Podpora barev úseček a oblouků

Do standardního převodníku IGES byla přidána nová možnost Zobrazit barvu úseček a oblouků.

Poznámka: Tato funkce není dostupná u možnosti Pokročilý nebo Těleso a také bude zakázaný, pokud je zaškrtnuta možnost Léčitel.

Import CAD – Součásti Inventor – Podpora barev těles a samostatných stěn

Barvy samostatných stěn a těles jsou nyní při importu součástí Inventor rozpoznány.                           

Toto může být užitečné ke zvýrazňování specifických výrobních detailů v určitých oblastech součásti, například pruhy hran.

Import CAD – Nová možnost ignorování aktuálních pracovních rovin

Při importu modelů CAD by mohl import vyžadovat geometrie, které se mají na pracovních rovinách vytvořit. Tyto pracovní roviny se možná budou nebo nebudou shodovat s pracovními rovinami v aktuálním výkresu.

Aktuální se aplikace Alphacam pokusí tyto roviny přizpůsobit, výsledek však možná nebude podle představ. Proto jsme přidali novou možnost Ignorovat existující pracovní roviny.

Všechny existující roviny zůstanou stejné a pro importovaná data se vytvoří roviny nové.

Poznámka:Toto platí, pouze pokud políčko Vymazat paměť není zaškrtnuto.

AlphaStudy

AlphaStudy – Vrácen jako 64bitový doplněk

Ve verzi 2018 R1 se vrací bezplatný doplněk AlphaStudy.

 Podrobnější seznam

naleznete zde PDF (CZ)

   
   

 

 
 
 
 Novinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Výpadek pevných linek

Vážení zákazníci, omlouváme se, že de 31. 5. 2018 nebudou dostupné pevné linky a to včetně Zelené linky technické podpory. Tento výpadek je z důvodu servisích prací na rozvodné síti E.ON. Pro požadavky na technickou podporu využijte prosím tickety na portále eSupport. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. .

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon