Alphacam 2017 R2 - klíčové novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

3D obrábění – nový styl dialogových oken

V této verzi byly zavedeny nové styly dialogových oken pro 3D obrábění včetně obrázků, tipů a odkazů na nápovědu (podobně jako v dřívějších verzích dialogových oken obrábění).

Nové styly dialogových oken pro následné typy 3D obrábění:

 • Vodorovné kontury Z
 • Rovnoběžně
 • Spirální
 • Spirálně Z
 • Z (vylepšená podříznutí)
 • Radiální
 • Promítané kontury
 • Zbytkové obrábění
 • Rovnoběžně – plochá místa
 • Rovnoběžně – strmá místa
 • Odsazení ploché oblasti
 • Obrábění plochy bokem nástroje
 • Parametrické úsečky

Cykly soustružení – nový styl dialogových oken

V této verzi byly zavedeny nové styly dialogových oken pro cykly soustružení včetně obrázků, tipů a odkazů na nápovědu (podobně jako v dřívějších verzích dialogových oken obrábění).

Nové styly dialogových oken pro následné cykly soustružení:

 • Čelní obrábění – nová dialogová okna stylu
 • Hrubování průměru
 • Hrubování kontur Z – nová dialogová okna stylu
 • Čelní hrubování – nová dialogová okna stylu
 • Čtyřosé automatické hrubování

Profilování – Řezat spline nebo lomenou čáru – nový styl dialogového okna

V této verzi byla zavedena nový styl dialogového okna pro obrábění podle spline a lomených čar včetně obrázků, tipů a odkazů na nápovědu (podobně jako v dřívějších verzích dialogových oken obrábění).

 


Řezání – vylepšené nastavení kontroly kolizí

V modulu řezání je nyní možné řídit, jakým způsobem se použije kontrola kolizí. Můžete ji použít pro žádné nebo všechny vybrané geometrie obrábění nebo můžete nastavit samostatný výběr pro geometrie kontroly kolizí. Geometrie kontroly kolizí se zobrazují v nové větvi stromu Operace, kde je možné přidávat nebo odstraňovat geometrie či měnit jejich výběr.
 


Simulace robotů

Nový modul Alphacam pro simulaci robotů – RoboDK

Aplikace Alphacam 2017 R2 obsahuje nový modul pro simulaci robotů.
Do aplikace Alphacam byl integrován software RoboDK pro simulaci robotů. Umožňuje výstup drah nástrojů vygenerovaných v aplikaci Alphacam do offline programování (OLP) modulu RoboDK za účelem simulace kinematiky robotů pro různé způsoby používání, například robotické frézování.
Modul RoboDK odesílá program OLP do řídicího systému robota. Nová licence je modulární


Zprávy – konfigurovatelné velikosti rozlišení obrázků drátových modelů

Uživatel nyní může nastavit velikost obrázků drátových modelů u projektů skládání a součástí:

 • U již existujících souborů nastavení zpráv se velikosti obrázků drátových modelů nastaví na 0,0. Velikosti zůstanou nastaveny na 0,0 až do úpravy souboru nastavení.
 • Pokud je velikost 0,0 nebo není platná, zprávy jako velikost obrázku použijí rozlišení primárního monitoru. To by mělo odpovídat chování v předchozích verzích.
 • Velikosti drátových modelů a stínovaných obrázků se ukládají do různých proměnných.
 • Hodnoty pro typ obrázku vybraný v rozevíracím seznamu se zobrazují v dialogovém okně.
 • V rozhraní API také existují nové metody pro nastavení velikosti drátových modelů.

Obrácení směru řezu

Pro funkce hrubování/dokončení a řezání kamene tvarovým nástrojem jsme přidali novou možnost Obrátit směr řezu. Pokud ji vyberete, dráha nástroje se vytvoří ve směru opačném ke směru nástroje na geometrii. To může být užitečné při vytváření několika záběrů ve střídavých směrech, například při leštění profilovaných hran.

 


Načítání rozšíření CAD – podpora odstranění přebytečných čar

Do dialogového okna byla přidána možnost Odstranit přebytečné čáry a je možné ji spustit automaticky při importu CAD dat.
Jde o užitečný nástroj pro vyčištění importované geometrie z CAD formátů, jako jsou DXF a DWG, ve kterých konstruktér vytvořil několik překrývajících se objektů, které se používají při návrhu, ale při výrobě pomocí CNC nejsou potřeba.
Tato funkce je užitečná při dávkovém zpracování CAD dat pomocí Správce automatizace.


Načítání rozšíření CAD – podpora všech typů souborů pro import

Doplněk Načíst rozšíření CAD nyní podporuje všechny typy importovaných souborů.
Dialogové okno se zobrazí jen v případě, že soubor CAD importoval něco, co lze zpracovat, například alespoň jeden výskyt geometrie, textu nebo křivky spline. Jinak se dialogové okno nezobrazí.


Správce automatizace

Správce automatizace – podpora zpracování dalších typů souborů

Do seznamu podporovaných formátů CAD souborů byly přidány nové typy souborů. Správce automatizace nyní podporuje tyto typy:

Formáty těles:
 • STEP (*.stp, *.step)
 • SpaceClaim Solids (*.scdoc)
 • CatiaV5 (*.catpart, *.catproduct)
 • Creo NX (*.prt)
 • IGES jako tělesa (*.ige, *.iges)
Formáty 2D geometrie:
 • Adobe Illustrator (*.ai)
 • PDF (*.pdf)
 • Postscript (*.ps, *.eps)

Správce automatizace – styly – použití relativních cest u stylů v nastaveních mapování hladin a u pořadí obrábění

Použití plné cesty ke složce LicomDat nebo LicomDir způsobuje při přesunutí uživatelského umístění problémy, protože Správce automatizace potom používá nesprávné umístění.
Při použití relativní cesty mohou uživatelé přesouvat složky bez problémů.
Stejný problém se může vyskytnout u podpůrných souborů od zákazníků. Pokud není složka v cílovém počítači na stejném místě, zpracování a nastavení pořadí obrábění se nezdaří.


Správce automatizace – možnost deaktivace tvorby výpisů nebo NC kódu

K dispozici jsou nové možnosti Generovat NC kód a Generovat zprávy.
Pole u NC kódu (umístění výstupu NC, rozšíření postprocesoru a podobně) nebo zpráv (možnosti zpráv, umístění výstupu zpráv a další) se nyní zobrazují jen při výběru těchto možností.


Správce automatizace – multivrtání lze nyní řídit v seznamu pořadí obrábění

Uživatel nyní může přidat multivrtání do seznamu pořadí obrábění. Na kartě Pořadí obrábění je nyní k dispozici nové tlačítko Přidat multivrtání do seznamu.
Tímto tlačítkem přidáte do seznamu nastavení pořadí obrábění položku Multivrtání. K přesouvání položek lze použít šipky nahoru a dolů stejně jako u stylů.


Správce automatizace Plus – podpora zpracování výkresů s vazbami a parametrických skic

Správce automatizace Plus nyní podporuje zpracování parametrických skic a výkresů Alphacam s vazbami.
Při přidávání výkresů Alphacam nebo parametrických skic do projektu se parametrické proměnné automaticky importují z příslušného souboru. Proměnné se zobrazí v podrobnostech o souboru projektu v nové skupině Parametrické proměnné.


Správce automatizace Plus – podpora SQL serveru

V aplikaci Alphacam 2017 R2 je možné použít databázi SQL serveru (verze SQL společnosti Microsoft). To může být užitečné pro uživatele s velkým množstvím zpracovávaných součástí.
 


 

 

 
 

 

 

 Novinky

Edgecam 2018 R2 CZ

Máme pro Vás novou verzi Edgecam 2018 R2 v české lokalizaci! Tato verze přináší jako vždy spoustu novinek a vylepšení, takže věříme, že se Vám s ní bude dobře pracovat! Instalaci stahujte na Zákaznickém portále NEXNET, a.s. V případě potřeby kontaktuje technickou podporu na bezplatné line 800 876 088. .

 

Výpadek pevných linek

Vážení zákazníci, omlouváme se, že de 31. 5. 2018 nebudou dostupné pevné linky a to včetně Zelené linky technické podpory. Tento výpadek je z důvodu servisích prací na rozvodné síti E.ON. Pro požadavky na technickou podporu využijte prosím tickety na portále eSupport. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. .

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

 • Delicious icon
 • Digg icon
 • Reddit icon
 • StumbleUpon icon