Alphacam 2017 R1 - klíčové novinky

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpora předfrézování při hrubování nebo dokončování (modul Router)

Na kartu Obecné byla přidána nová možnost s názvem Automatické předfrézování (pouze pro otevřené dráhy).
Na konci otevřeného profilu může být vytvořen konfigurovatelný částečný řez v opačném směru.
Tím se zabrání vyjetí nástroje z materiálu při plné šířce řezu a také případnému poškození komponent s vlákny kvůli různým směrům vláken a řezů.

Poznámka: Tuto možnost nelze použít u uzavřených profilů.


Nový příkaz 3D obrábění v dialogových oknech obrábění

Do dialogových oken obrábění byl přidán nový příkaz 3D obrábění.
Tento příkaz zobrazí úvodní okno, ze kterého je možné vybrat strategii a použít různá nastavení.
Dialogová okna všech strategií byla vylepšena a nyní nabízí karty, obrázky, textové popisy i přímé odkazy na nápovědu.
Pro příkaz 3D obrábění jsou k dispozici následující strategie:

  • Podél průsečnice
  • Konstantní vrchol
  • Rovnoběžně k válci
  • Válcové profilování
  • Řídicí křivky
  • Hrubování kontur Z

Podpora os A a B otočné hlavy při konfiguraci stroje pro simulaci


Simulace byla omezena na jedno otočení hlavy kolem osy Z. Nyní je ve všech simulacích podporováno otáčení hlavy nebo stolu v osách X a Y.

Poznámka: Otáčení stolu v osách X a Y bylo dříve podporováno v externím simulátoru, ale ne v pokročilé simulaci, což už nyní neplatí.


Otevření poznámek výkresu spolu s výkresem


Nová možnost – Otevřít s výkresem pokud existuje poznámka…
Při zaškrtnutí se toto dialogové okno zobrazí pouze v případě, že otevřený soubor výkresu již obsahuje nějaké poznámky.

Poznámka: Jedná se o volitelný neplacený doplněk, který je možné v seznamu doplňků zapnout nebo vypnout.


Vylepšení dynamického náhledu při obrábění rovnoběžně k válci

Pokud v dialogovém okně Rovnoběžně k válci na kartě Data obrábění upravíte nějaká nastavení, kreslicí plocha zaktualizuje náhled nástroje i držáku.
Oblast obrábění je v náhledu znázorněna průhlednou stínovanou plochou kolem součásti. Pokud v dialogovém okně dojde ke změně nastavení, bude tato plocha automaticky aktualizována. Díky tomu si můžete lépe představit, jak se vaše změna projeví.


Aktualizované dialogové okno Obrábět podle spline/lomené čáry

Příkaz Obrábět podle spline/lomené čáry nabízí vylepšená dialogová okna, která obsahují karty, obrázky, textové popisy i přímé odkazy na nápovědu.

Poznámka: Tento příkaz zobrazuje několik dialogových oken s kartami. Při úpravě již existující operace se zobrazí dialogové okno obsahující všechny karty.


Nový příkaz pro ruční prodloužení nebo obracení řezů pilkou

Nová možnost úpravy dráhy řezu – Obrábění | Upravit obrábění| Prodloužení řezání…
Možnosti pro prodloužení drah řezu o vzdálenost, k hranicím nebo zvolením bodu s možnostmi obrácení.
Tyto možnosti mohou být velmi užitečné u řezání kamene, kde řezy pilkou mohou vést z bezpečnostních důvodů mimo tabuli.

Poznámka: Možnost úpravy operace byla odstraněna, protože se jedná o ruční úpravy. Úpravy mohou být zrušeny a nastavení operace se vrátí do původního stavu.


Rozdělení modelů tělesa do samostatných souborů součásti při načítání souborů CAD

Dialogové okno Načíst soubor CAD obsahuje novou kartu Sestavy, která obsahuje možnosti k uložení a zarovnání všech objemových těles do samostatných souborů součástí s nastavením ukládání a pojmenování.

Poznámka: Funkce podporuje přetažení a vyvolá dialogové okno pro soubory STL a SketchUp. Původní soubor je také do aktivního výkresu importován. Uživatel může poté sestavu buď uložit stejně jako předtím, nebo ji smazat.


Správce automatizace

Získávání útvarů ze stěn ve Správci automatizace

Na kartu Nastavení mapování hladin do části Nastavení kontur při získávání útvarů bylo přidáno nové zaškrtávací políčko s názvem Získat obrys objemového tělesa.
Tato možnost umožňuje získat obrys objemového tělesa součásti.

Přidání možnosti načítání dat z projektu do pořadí obrábění neskládaných tabulí ve Správci automatizace

Pro soubory neskládaných tabulí je nyní v rozevírací nabídce Pořadí obrábění na kartě Zpracování k dispozici možnost Z projektu.
Poznámka: Tato možnost je výchozím nastavením pro soubory neskládaných tabulí.


Simulátor obrábění

Rychlejší přenos 5osých drah nástroje

Byl optimalizován přenos 5osých drah nástroje mezi aplikací Alphacam a externím simulátorem obrábění.
Složité operace, které obsahují dráhy nástroje zahrnující tisíce jednotlivých prvků. Díky tomu budou nyní rychlejší.


   

 Novinky

Nová učebna Zlín

V rámci zkvalitnění našich služeb, jsme pro Vás připravili novou učebnu ve Zlíně.

 

MSV 2017 Brno

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde Vám představíme zajímavé novinky z našeho sortimentu.

 

Akce a veletrhy

Podívejte se na přehled Akcí a Veletrhů NEXNET.

Akce a veletrhy...
 

Software ke stažení
Sdílet:

  • Delicious icon
  • Digg icon
  • Reddit icon
  • StumbleUpon icon