Alphacam Wire ImageAlphacam Wire ImageAlphacam Wire Image

PDFAlphacam Drátořez

Alphacam Drátořez - Pokročilé CAD/CAM softwarové řešení pro výrobní průmysl

Alphacam je přední CAM řešení pro drátové řezání. Důraz na vývoj Alphacam je kladen pro vyhovění všem potřebám zákazníků zaměřených na produktivitu a spolehlivost ve výrobě.

Základní podstata

Všechny moduly Alphacam jsou postaveny na jedné základní podstatě, která zahrnuje příkazy pro vytvoření geometrie jako například čáru, oblouk, kruh, obdélník, polygon, elipsu, Spline a polyline společně s možností vytvoření plochy.

Další funkce zahrnují inteligentní přichycovací funkce jako například uchopení konce, středu, středu kružnice, tečné, kvadranty kružnice a automatické uchopení.

Nastavení importování pro formáty DXF, DWG, IGES a také různé funkce pro editaci geometrie zahrnující zpět, opakovat, posunout, kopírovat, rotovat, zrcadlit, měřítko, odstranit, oříznout, rozložit, spojit, prodloužit, zkosit, zaoblit a odsadit.

Všechny moduly dávají uživateli možnost definovat nástroje, spravovat knihovnu materiálů, nastavovat mnoho důležitých parametrů obrábění, jako je směr nástroje, automatické řízení, vedení rohového řezu (zaoblené rohy, ostré rohy, smyčka), G41/42 kompenzace nástroje a automatický výpočet rychlosti.

Drátové EDM

Plně podporované 2-osé obrábění s volitelným konstantním úhlem úkosu a 4-osé řezání tvaru je součástí drátového řezání Alphacam. Z víceúrovňové výšky bloků lze automaticky vypočítat úhel, pokud vodítko nepřesahuje schopnosti CNC stroje.

Profilování

Automatické skládání součástí pro optimalizaci tabule plechu je jedním z důvodů, proč je Alphacam vynikajícím nástrojem při profilování pomocí laseru, vodního paprsku či plazmy. Odkazy pro specifické technologie strojů jsou snadno využitelné v API, výkonné součásti Alphacam s plně integrovaným Microsoft VBA. Alphacam podporuje 5-osé nejen rovinné konturování a vrtání, ale i simultánní obrábění.

Postprocesor

Každý výrobce čelí stále rostoucí konkurenci a je nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti maximální efektivity stroje. Optimalizované spojení mezi Alphacam a Vaším CNC strojem je realizováno pomocí postrpocesorů, které jsou klíčovým prvkem pro dosažení maximální účinnosti výroby. V dnešní době jsou vypracovány postprocesory pro prakticky všechny soudobé řídicí systémy obráběcích strojů. V software Alphacam jsou postprocesory, které je nutné doladit pro zajištění maximální kvality výrobku vyrobeného v co nejkratším možném čase.